105 kunnian päivää

Jaakko Lyytinen pohtii Ylioppilaslehdessä julkaistussa artikkelissaan ”Myytti nimeltä Suomi” (28.5.1999) motiiveja suomalaisen historiankirjoituksen taustalla. Lyytisen näkemyksen mukaan historiaa ei ole tallennettu jälkipolville objektiivisesti, vaan sitä on...

Ihmisten ja eläinten kuolemasta (kristinuskon näkökulmasta)

Luomiskertomuksessa ihminen luodaan erillisenä muista luoduista ja hänelle annetaan valta ja vastuu luomakunnan herrana. Tämän seurauksena ihmisellä nähdään olevan valta ylitse muiden luotujen, kun taas vain Jumalalla on valta ihmiseen. Tämä asetelma luo vahvan...