Chile sai ensimmäisen naispresidenttinsä tammikuussa 2006, kun 54-vuotias ministeri Michelle Bachelet valittiin tehtävään. Hän ei tuolloin tehnyt historiaa ensimmäistä kertaa. Neljä vuotta aiemmin Bachelet oli nimitetty puolustusministeriksi ensimmäisenä naisena Latinalaisessa Amerikassa. Eronnut yksinhuoltajaäiti onnistui tässä kaikessa maassa, jossa yli puolet väestöstä on yhä sitä mieltä, että naisen tärkein tehtävä on huolehtia kodista ja laittaa ruokaa perheelleen. Nyt kahdeksan vuotta myöhemmin Bachelet on uudestaan ehdolla presidentiksi.

Maailman katseet olivat 1970-luvun alussa kohdistuneet Chileen, jonka presidentiksi oli juuri noussut Salvador Allende, maanosan ensimmäinen demokraattisesti valittu sosialistinen valtionjohtaja. Tämän valtakausi kylmän sodan hallitsemassa maailmassa loppui kuitenkin ennen aikojaan CIA:n tukeman sotilasjuntan kaapatessa vallan vuonna 1973. Michelle Bachelet, joka oli tuolloin nuori lääketieteen opiskelija, alkoi työskennellä salassa sosialistipuolueelle. Kaksi vuotta myöhemmin Chilen salainen poliisi pidätti Bacheletin ja tämän äidin ja heidät vietiin kuulusteltaviksi ja kidutettavaksi. Michelle Bachelet oli tuolloin 23-vuotias. Hänen isänsä, ilmavoimien prikaatinkenraali Alberto Bachelet, oli kuollut edellisenä vuonna kidutuksen seurauksena, koska ei ollut suostunut yhteistyöhön juntan kanssa. Michelle Bachelet ja hänen äitinsä pääsivät lähtemään maanpakoon Australian kautta Itä-Saksaan, missä Bachelet jatkoi opintojaan. Palattuaan Chileen 1979 Bachelet valmistui kirurgiksi. Hän alkoi työskennellä kansalaisjärjestössä, joka auttoi kidutettuja ja ”kadonneita” lapsia. Bachelet myös jatkoi opiskelua ja valmistui sotatieteiden maisteriksi.

Sosialistipresidentti Ricardo Lagos nimitti Bacheletin terveysministeriksi vuonna 2000. Ministerinä tämä sai purettua julkisen terveydenhuollon jonoja kymmenesosaan entisestään kolmen kuukauden aikana. Kaksi vuotta myöhemmin Lagos päätti kierrättää ministereitään ja nimitti Bacheletin puolustusministeriksi. Näin Bachelet komensi samaa armeijaa, joka oli kolme vuosikymmentä aiemmin kiduttanut häntä ja oli vastuussa hänen isänsä ja ystäviensä kuolemista. Puolustusministerinä Bachelet lisäsi Chilen osallistumista kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin, uudisti asevoimia ja paransi naisten mahdollisuuksia tehdä uraa armeijassa ja poliisivoimissa. Kun voimakas myrsky nostatti tulvavedet pääkaupunki Santiagon kaduille, Bachelet määräsi armeijan auttamaan pelastustöissä. Chilessä monet muistavat yhä sotilasdiktatuurin kauhut ja maasta tuskin löytyy ihmistä, jota juntan hallinta ei olisi tavalla tai toisella koskettanut. Sotilaiden saapuminen paikalle auttajina oli merkityksellistä ja auttoi osaltaan kuromaan menneisyyden haavoja umpeen. Bacheletin puolustusministerinä saavuttama kansansuosio oli niin suuri, että puoluejohto pyysi tätä lähtemään mukaan presidentinvaalikamppailuun. Bacheletin suosio piti ja tämä valittiin maansa presidentiksi 15. tammikuuta 2006.

Omien sanojensa mukaan Bacheletissa yhdistyvät kaikki ”chileläiset kuolemansynnit”: sosialismi, avioero ja agnostismi, minkä lisäksi hän on isänsä tytär. Mutta ovatko nämä ominaisuudet olleet tälle eduksi vai haitaksi poliittisella uralla? Luonnollisesti tärkeä tekijä Bacheletin kannatukselle ovat tämän arvot; epätasa-arvoisessa maassa on kysyntää politiikoille, joilla on halua ja ratkaisuja tasa-arvon lisäämiseen. Bacheletin valinta presidentiksi on osaltaan myös lisännyt Chilessä vapaamielisyyttä ja hyväksyntää ei-perinteisille ratkaisuille. Mikäli taas Bachelet ei olisi isänsä tytär ja kärsinyt sotilasjuntan aikana, ei hänellä olisi ollut samanlaista mahdollisuutta presidentiksi, sillä Bachelet edustaa chileläisille näiden kipeää menneisyyttä, siitä selviämistä sekä uuden tulevaisuuden luomista. Bachelet, hämmästyttävää kyllä, ei missään vaiheessa uraansa vaikuta törmänneen lasikattoon. Hän on tunnustanut koko ajan naiseutensa, mutta ikään kuin sivuuttanut sen olevan mahdollinen ongelma. Tätä on jopa syytetty naiseudella pelaamisesta. Esiintyminen ”maan äitinä” sekä äitiyden korostaminen, mikä on varsin tyypillistä naispoliitikoille, voi vaikuttaa kaksilla korteillapelaamiselta – toisaalta Bachelet ei ole valmis alistumaan naisen rooliin, mutta on kuitenkin valmis liittämään itseensä siihen yhdistettävät positiiviset ominaisuudet.

Bacheletin ensimmäisenä merkittävänä poliittisena tekona vastavalittuna presidenttinä voidaan pitää hänen sukupuolellisesti tasa-arvoista hallitustaan. Bachelet paransi kaudellaan naisten asemaa sekä kehitti sosiaalisia etuuksia. Hänen presidenttikaudellaan aloitettiin myös satoja oikeudenkäyntejä Augusto Pinochetin diktatuurin aikaisten ihmisoikeusrikosten rankaisemiseksi. Valtiontalouden kukoistuksen vuosina ennen kansainvälistä talouskriisiä Bachelet oli vaatinut rahan säästämistä huonompia aikoja varten, mikä osaltaan turvasi tämän suosiota. Odotetut terveydenhoidon uudistukset sekä koulutuksen syvälliset rakenteelliset muutokset kuitenkin jäivät toteutumatta. Bacheletin kaudella erityisesti haasteita aiheuttivat epäonnistunut julkisen liikenteen uudistus pääkaupunki Santiagossa, koululaisten sitkeät protestit ja maata 17 vuotta johtaneen puolueliittouman säröily. Bachelet lopetti kautensa suositumpana kuin yksikään edeltäjistään, 84 prosentin chileläisistä ollessa tyytyväisiä hänen toimintaansa. Chilen perustuslaki mahdollistaa presidentille vain yhden peräkkäisen kauden ja seuraavaksi presidentiksi nousikin miljonääri Sebastian Piñera, ensimmäinen oikeistopresidentti sitten demokratian paluun vuonna 1990.

Ennen pääsiäistä Bachelet vastasi pitkään odotukseen ja ilmoitti asettuvansa uudelleen ehdolle vuoden 2013 presidentinvaaleihin. Presidenttikautensa jälkeen hän toimi Yhdistyneiden kansakuntien tasa-arvojärjestö eli UN Womenin ensimmäisenä pääjohtajana sekä YK:n alipääsihteerinä. Vuonna 2010 perustetun tasa-arvojärjestön keskeinen tehtävä on sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen ja naisten voimaannuttaminen. Työssään Bachelet on ollut maailmanlaajuisesti näkyvimmissä paikoissa työskenteleviä chileläisiä ja jatkanut siten maansa julkisuuskuvan muokkaamista. Toisaalta Bacheletin toimet UN Womenin pääjohtajana eivät ole kovin näkyviä hänen kotimaassaan, toisin kuin tämän alkuperäiseen suosioon johtanut toiminta ministerinä. Bachelet on kuitenkin jo tunnettu kautta Chilen ja ihmiset muistavat hänen tekonsa ministerinä ja presidenttinä. Vuodet syrjässä Chilen päivänpolitiikasta eivät välttämättä ole este tämän uudelleenvalinnalle.

Julkaistu Turun Sanomissa 7.7.2013