Kaupunginvaltuuston kokousten lähettäminen suorana netissä

Voimassa olevan kuntalain mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Tämä korostuu myös uuden kuntalain valmisteluissa, joissa yksi painoalue on ollut kuntademokratian parantaminen, eli esimerkiksi päätöksenteon avoimuuden ja kuntalaisten osallisuuden lisääminen.

Suorana verkossa lähetettävät valtuuston kokoukset lisäävät päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä antavat useammalle kuntalaiselle mahdollisuuden seurata valtuustossa käytäviä keskusteluja. Päätöksenteon avoimuutta lisää myös lähetysten arkistoiminen siten, että kokoukset ovat myös jälkikäteen katsottavissa. Erityisen tärkeää kokousten nettilähetys on Naantalissa, missä saaristoisuus luo kuntalaisille haasteita tulla seuraamaan kokouksia kaupungintalolle.

Turun kaupunginvaltuuston kokouksia on voinut seurata suorana nettilähetyksenä elokuusta lähtien kaupungin verkkosivuilta. Raisiossa taas kaupunginvaltuuston kokouksia on voinut seurata jo vuosia kaapelikanavan kautta; lähetyksiä arvioidaan seuraavan 500–1500 kuntalaista. Nettilähetykset mahdollistavat kaapelikanavaa laajemman katsojakunnan, sillä silloin lähetysten seuraaminen ei ole kiinni kaapeliverkon rajoista.

Esitämme, että kuntalaisten tiedonsaannin helpottamiseksi kaupunginvaltuuston kokoukset lähetetään suorana verkossa ja tallennetaan siten, että ne ovat myös jälkikäteen katsottavissa.

Naantalissa 18.11.2013