Kunnissa voidaan edistää eläinten hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä ja ratkaista eläinsuojeluongelmia. Paikalliset päätökset vaikuttavat ihmisten lisäksi myös luonnonvaraisiin eläimiin, tuotantoeläimiin ja lemmikkeihin.

Hyvä ympäristöpolitiikka on aina myös hyvää eläinpolitiikkaa, sillä ilmaston muutoksen ja saastumisen kaltaiset ympäristöongelmat uhkaavat myös eri eläinlajien elinvoimaisuutta. Päästöjen vähentäminen, resurssitehokkuus ja kulutuksen hillitseminen suojelevat niin eläinten kuin ihmistenkin elinympäristöjä. Vesiensuojelu on kriittistä monille lajeille, ja se on syytä ottaa huomioon esimerkiksi aurauslumien kaatopaikkoja ja ruoppausjätteiden läjityksiä suunniteltaessa. Hyvällä kaupunki- ja taajamasuunnittelulla voidaan vähentää myös eläimille haitallisen valosaasteen määrää.

Luonnon monimuotoisuutta ja eläinlajien elinvoimaisuutta voidaan suojella kaavoituksella ja rauhoittamalla varsinkin eliölajistoltaan rikkaita alueita kokonaan. Kunnan talousmetsiä taas voidaan hoitaa avohakkuiden sijaan jatkuvapeitteisellä kasvatuksella. On myös tärkeää huolehtia viherverkostoista, eli eri viheralueiden yhdistymisestä toisiinsa. Viherverkostoa halkovien teiden ylle voidaan rakentaa vihersiltoja ja alle pieneläinputkia, jotka helpottavat eläinten liikkumista alueelta toiselle. Perinnemaisemista huolehtiminen suojelee monia uhanalaisia lajeja ja erityisesti niittyjen istuttaminen auttaa ylläpitämään tärkeitä pölyttäjäkantoja.

Kunnan hankinnoilla on myös omat eläinvaikutuksensa. Ympäristövaikutusten painottaminen kilpailutuskriteereissä suojelee paitsi eläinten myös ihmisten elinympäristöjä, ja kasvis- ja luomuruoan suosiminen julkisissa ruokailuissa on sekä ympäristö- että eläinystävällisempi vaihtoehto. Kuntien on huolehdittava siitä, että viranomaisresurssit riittävät eläinsuojelulain käytännön valvonnalle, jotta ongelmiin voidaan puuttua hyvissä ajoin ennen tilanteiden kärjistymistä. Julkinen sektori voisi myös kasvattaa rooliaan niin löytöeläinten, loukkaantuneiden villieläinten kuin esimerkiksi villiintyneiden kissapopulaatioidenkin hoitamisessa. Nykyisellään nämä ovat pitkälti riippuvaisia vapaaehtoistoimijoista.

Kunta voi lisäksi halutessaan järjestää minimivaatimuksia laajempia eläinlääkäripalveluja, kuten eri alojen erikoiseläinlääkäripalveluja. Riittävillä resursseilla kunnaneläinlääkärit voivat myös panostaa tiedottamiseen, millä voidaan parantaa lemmikkieläimistä huolehtimista. Kunnat vaikuttavat niin ihmisten kuin lemmikkien harrastusmahdollisuuksiin, ja esimerkiksi koirapuistoilla lisätään molempien hyvinvointia. Monet kunnat ovat myös löytäneet ilotulituksille eläin- ja ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, joko erilaisten valoesitysten muodossa tai käyttämällä säästyneet rahat hyväntekeväisyyteen.

Eläinystävällistä kuntaa kehitetään yhteistyössä paikallisten eläinsuojelutoimijoiden kanssa, laatimalla kunnalle eläinsuojelusuunnitelma ja muistamalla eläimiä niin resursseja jaettaessa kuin päätöksiä tehtäessä. Kunta on paitsi ihmisten myös eläinten koti.

Julkaistu Kaarinan Vihreiden vaalilehdessä 2021.