Kirjoituksia

Kokoelma vuosien varrelta

Kunnissa päätetään myös eläinten asioista

Kunnissa voidaan edistää eläinten hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä ja ratkaista eläinsuojeluongelmia. Paikalliset päätökset vaikuttavat ihmisten lisäksi myös luonnonvaraisiin eläimiin, tuotantoeläimiin ja lemmikkeihin. Hyvä ympäristöpolitiikka on aina myös hyvää eläinpolitiikkaa, sillä ilmaston muutoksen ja saastumisen kaltaiset ympäristöongelmat uhkaavat myös eri eläinlajien elinvoimaisuutta. Päästöjen vähentäminen, resurssitehokkuus ja kulutuksen hillitseminen suojelevat niin eläinten kuin...

Muuttuva ilmasto

Maapallon ilmasto on ollut muutoksessa niin kauan kuin Maalla on ollut ilmakehä. Muutosten nopeus tai suunta eivät ole olleet vakioita, vaan eri aikakaudet ja alueet ovat kohdanneet hyvinkin erilaisia kehityksiä säässään ja sen ilmiöissä. Välillä muutos on ollut niin nopeaa, etteivät eliöt ole ehtineet sopeutua siihen, vaan lajeja on kuollut sukupuuttoon, kokonaisia ekosysteemejä tuhoutunut ja pahimmillaan seurauksena on ollut joukkosukupuutto. Kaikkiaan tutkijat laskevat esihistorian ajalta...

Aloite pyöräilyn kehittämisestä kaupungissa

Turussa aloitettiin vapunpäivänä Föli-fillareina eli föllareina tunnettu suuren suosion saanut kaupunkipyöräkokeilu. Järjestelmä koostuu yhteiskäyttöisistä polkupyöristä ja pyöräasemista, jotka toimivat pyörien otto- ja jättöpisteinä. Pyörän voi ottaa käyttöönsä yhdeltä asemalta ja palauttaa sen toiselle. Föllaria voi käyttää paitsi useimmilla Fölin kausikorteista, myös ostamalla pyörien käyttöoikeuden päivän, viikon tai vuoden ajaksi – näin ollen ne palvelevat niin vakituisia asukkaita kuin...

Yksi planeetta, yksi koe

Niin pitkään kuin maapallolla on ollut elämää, lajeja on myös kuollut sukupuuttoon. Yleensä lajit katoavat vähitellen, elinympäristön muuttuessa tai uusien lajien syrjäyttäessä vanhat. Historiamme tuntee kuitenkin viisi joukkosukupuuttoa, jolloin suuri osa kaikista maapallon lajeista on kuollut sukupuuton hyvinkin lyhyen ajan sisällä. Asteroidien törmäykset, supertulivuoret ja muut luonnonilmiöt ovat mullistaneet planeettamme ja tehneet siitä tappavan monille. Tällä hetkellä meneillään on...

Tietämättömyyden verho

Eräs aikamme tunnetuimmista ja arvostetuimmista yhteiskuntafilosofeista, John Rawls, esitteli maailmalle vuonna 1971 ajatusleikin siitä, miten loisimme kaikille parhaan yhteiskunnan. Ajatusleikkiin osallistujat kuvittelevat itsensä tietämättömyyden verhon toiselle puolen; he eivät tiedä, millaisiksi yhteiskunnan jäseniksi he syntyvät. Tässä tilanteessa ihmiset yleensä yrittävät luoda yhteiskunnan, joka olisi mahdollisimman hyvä heikoimmille jäsenilleen, sillä he saattavat syntyä myös siihen...

Valtuustoaloite kaupunginvaltuuston kokousten verkkolähettämisestä

Kaupunginvaltuuston kokousten lähettäminen suorana netissä Voimassa olevan kuntalain mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Tämä korostuu myös uuden kuntalain valmisteluissa, joissa yksi painoalue on ollut kuntademokratian parantaminen, eli esimerkiksi päätöksenteon avoimuuden ja kuntalaisten osallisuuden lisääminen. Suorana verkossa lähetettävät...